Psykologisk behandling 

Förändring kan vara svårt och ibland behöver vi hjälp att ta de första stegen på en ny väg, eller stöd att fortsätta gå på den väg som är rätt för just oss. Ibland behöver vi hjälp med avslut av olika slag. Förändring kan vara välkommen men svår. Ibland vill inte alls vara med på det som händer oss i livet, men livet vill annorlunda. Ibland vet vi inte vad som är fel, bara att livet skaver.

Att förändra invanda mönster kräver hårt arbete och omtanke om dig själv i processen. Att få hjälp på vägen, att ha någon som visar på nya stigar att trampa upp och stöd att fortsätta på den inslagna vägen, kan ibland vara nödvändigt och avgörande för att orka göra och vidmakthålla svåra förändringar.


Viktigast av allt: Vart ska du? Vilka förändringar du behöver göra och vilka verktyg just du behöver för att åstadkomma det du önskar beror på var du är just nu i livet, var du varit och vart du ska.


Jag arbetar i psykologisk behandling utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv med kognitiv beteendeterapi (KBT). Synsättet i KBT är att vi kan ändra invanda mönster för att nå dit vi vill och må bättre. I KBT utgår man från principen om att känslor, tankar och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. I sk. tredje vågens KBT använder man också metoder och förhållningssätt från österländska traditioner, t ex zenbuddhistisk meditationsteknik.