Terapi, psykologisk behandling 

Förändring kan vara välkommen och nödvändig men samtidigt svår. Kanske behöver du hjälp att ta de första stegen på en ny väg, stöd att fortsätta gå på den väg som är rätt för dig, eller hjälp med ett avslut av något slag. Ibland vill inte alls vara med på det som händer oss i livet, men livet vill annorlunda. Ibland vet vi inte vad som är fel, bara att livet skaver.

Att förändra invanda mönster kräver hårt arbete och omtanke om dig själv i processen. Att få hjälp på vägen kan ibland vara nödvändigt och avgörande för att orka göra och vidmakthålla svåra förändringar.


Viktigast av allt: Vart ska du? Vilka förändringar du behöver göra och vilka verktyg just du behöver för att åstadkomma det du önskar beror på var du är just nu i livet, var du varit och vart du ska.


Jag utgår i psykologisk behandling framförallt från ett inlärningsteoretiskt perspektiv och min terapeutiska skolning är inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Synsättet i KBT är att vi kan ändra invanda mönster för att nå dit vi vill och må bättre. I KBT utgår man från principen om att känslor, tankar och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. I sk. tredje vågens KBT använder man också metoder och förhållningssätt från österländska traditioner, t ex zenbuddhistisk meditationsteknik. 


Exempel på psykiska besvär som jag arbetar med är kriser, nedstämdhet/depression, ångest (så som panikångest, överdriven oro, social fobi, PTSD, tvångssyndrom, hälsoångest), stress, sömnsvårigheter, emotionsreglering och relationssvårigheter. Jag har stor erfarenhet av att hjälpa personer med ett icke-neurotypiskt sätt att fungera  i psykologisk behandling, t ex med adekvat anpassning av terapin utifrån dessa aspekter (som vid t ex ADHD eller autismspektrumtillstånd).


Jag erbuder även i min privata praktik samtal omgärdat upplevelser av icke-ordinära medvetandetillstånd. Jag har arbetat som studieterapeut i Sveriges första kliniska prövning på psilocybin för depression och har flertal utbildningar i forskningsanknuten psykedelika-assisterad terapi liksom psykedelisk integration och skademinimering. Läs mer om detta här.