Om mig

Jag har alltid varit nyfiken på människor, mänskliga upplevelser och olika sätt att tänka, uppfatta och förstå världen. I sena tonåren började jag arbeta inom vården och insåg då hur centralt det är att möta människor där de är för att kunna hjälpa dem dit de vill. Jag drivs fortfarande av en stor nyfikenhet och en tilltro till människors möjlighet att förändras, liksom en stor tilltro till vetenskapliga metoder för att hitta sätt att hjälpa som faktiskt gör skillnad. 


Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2010. Efter min examen från Linköpings universitet 2009 har jag mestadels arbetat inom neuropsykiatri med utredning, diagnostik och behandling, samt med psykologisk behandling av depression och ångest. Jag har specialistbehörighet  i neuropsykologi. Mitt specialistarbete (en pilotstudie på internetförmedlad KBT vid ADHD i reguljär vårdkontext) hittar du här .


Min terapiinriktning är kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag arbetar både med tillämpad beteendeanalys och evidensbaserade behandlingsmanualer vid olika ångest- och depressionstillstånd samt vid neuropsykiatriska tillstånd.   Läs mer om hur jag arbetar och tänker kring KBT här. 


Jag har stor erfarenhet av behandling och rådgivning med personer med neuropsykiatriska funktionshinder; patient- och närståendeutbildning samt närståendestöd.  Jag har handlett blivande och nyutexaminerade psykologer och undervisat på Karolinska institutets psykolog-, logoped- och arbetsterapeutprogram.

 

 

Foto: Caroline Solberg