Integration och skademinimering


Vad är icke-ordinära medvetandetillstånd?

 

Icke-ordinära medvetandetillstånd (IOM) är tillstånd som skiljer sig från vårt vardagliga vakna medvetandetillstånd. Tillstånd som kan uppnås under meditation eller under påverkan av psykedeliska substanser är exempel på IOM. Upplevelser i samband med IOM karaktäriseras vanligen av ett annorlunda sätt att bearbeta och tolka inre och yttre stimuli, och därmed möjlighet till nya perspektiv på och förhållningssätt till sådant som exempelvis oss själva, våra tankar och känslor, omvärlden, andra människor eller tillvaron i stort.

 

Vad innebär integration av icke-ordinära medvetandetillstånd?

 

Integration efter ett IOM är något som sker efter att man haft en upplevelse med ett IOM, och som kan syfta till att göra upplevelsen meningsfull och ge den plats och funktion i ditt liv. Integrationssamtal hos en terapeut eller psykolog utgör en typ av ramverk för detta arbete. Upplevelser av det här slaget kan vara skrämmande eller obehagliga och integrationssamtal kan då vara ett sätt att våga närma sig och kanske hitta mening även i dessa erfarenheter. Samtalen kan också vara ett sätt att skapa stabilitet i tillvaron efter en omskakande upplevelse.

 

Min inställning till integration är densamma som till annan psykologisk behandling: jag är din samtalspartner i en process som handlar om att du finner en väg framåt. Vi arbetar gemensamt för att du ska hitta aktiviteter som är meningsfulla för dig och som tar dig i den riktning du själv önskar i livet. 


Psykedelisk skademinimering

Jag arbetar i samtal omgärdat psykedeliska substanser utifrån ett skademinimeringsperspektiv (harm reduction). Skademinimering innebär att autonomi och självbestämmande är lika självklara principer som att stötta dig i att fatta beslut som är rimliga och säkra för dig.


Forskning på psykedeliska substanser sker idag framförallt med fokus på deras roll i behandling av psykisk ohälsa, och denna har visat potential vid olika problem/tillstånd. Det innebär att lite än så länge är känt utifrån ett vetenskapligt perspektiv om integration och skademinimering utanför forskningskontexten.

 

Vänligen respektera att jag inte:

-Administrerar eller rekommenderar sätt att tillgå psykedeliska eller psykoaktiva substanser

-Rekommenderar eller hänvisar till underground-terapeuter/-guider

-Närvarar vid en psykedelisk upplevelse

 

Psykedeliska substanser är kraftfulla preparat som är olagliga i Sverige och jag uppmuntrar ingen att använda sig av illegala substanser. Min verksamhet bedrivs inom ramen för svensk lagstiftning och jag avråder från all form av oansvarigt bruk av substanser.