Diagnostik och bedömning

Ingen är en diagnos, men en diagnos kan vara ett nödvändigt steg på vägen till rätt behandling. En utredning kan vara ett sätt att få ny förståelse för dig själv, dina styrkor och svagheter, och ge nya förutsättningar att skräddarsy behandling som passar dig. Ibland kan en beskrivning av ditt sätt att fungera vara nog så klargörande och hjälpsamt inför framtiden, utan att de problem du har uppfyller  kriterierna för någon specifik diagnos.

Med utredning (neuropsykiatrisk eller neuropsykologisk) avses en en grundlig diagnostisk bedömning av dina problem. Utredningen skräddarsys för att besvara frågeställningen och kan ta olika lång tid beroende på vilka metoder som behövs för att besvara denna. Vanliga frågeställningar vid utredning är ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv profil/funktion (intellektuella styrkor och svagheter) men innefattar även ofta sådant som personlighetsdrag och bedömning av andra vanliga diagnoser så som ångest och depression. Ibland behöver utredningen kompletteras med en läkarbedömning och då kan jag hänvisa eller hjälpa dig med en sådan kontakt.

 

Om du har frågor om hur en utredning går till eller önskar kostnadsförslag, välkommen att kontakta mig.